Игри

Информация за страница Кредити

   Днес много хора не само в страната, но и навсякъде по света са принудени да теглят кредити, за да покриват непосилни за тях разходи. По принцип отпускането им в известна степен е изгодно за хората, но има една ключова подробност – те винаги връщат заетата сума плюс съответния процент лихва. Затова в крайна сметка банките винаги излизат на печалба при сключването на подобен род сделки. Най-лекият и лесен за изплащане кредит е определено потребителският, но и тук зависи стойността на изтеглената сума. Определението „лек” се налага от обстоятелството, че се тегли за текущи разходи като ремонт на дома или офиса, както и за плащането на натрупали се задължения към някое дружество. В тази връзка още по-леки изглеждат кредитите от типа бързи, които се получават дори на момента, стига да сме се регистрирали в сайта на някоя компания. Посредством превеждането на парите в картата, за хората не представлява трудност да платят например непредвидена повреда в колата.

     Несъмнено обаче най-разпространените и популярни кредити са жилищните. Те понякога се наричат и ипотечни при положение, че срещу получаването им залагаме като гаранция наш имот. Лошото при този случай е, че е възможно в даден момент да не сме в състояние да платим поредната вноска. Ако се натрупат няколко поредни такива неплащания, банката няма друг изход, освен да вземе имота. Тази практика е ясна на хората дори с оглед на това, че са гледали филми по телевизията. И в реалния живот органите на банката идват със съдия изпълнител, който има заповед за изземване на имота. Такава алтернатива едва ли е по вкуса на теглилите кредит, ето защо всеки трябва максимално да се старае да не изостава от вноските. Възможно е дори да има промяна по стойността на вноската за месеца, но това става единствено и само посредством отиването на място в банката и провеждането на разговор с консултант. Друг любопитен за отбелязване момент е този, свързан с промяната на вида кредит. Така от ипотечен той може да се трансферира в потребителски, но е необходимо да минат определен брой години, преди да е възможна такава опция.

     Отпускането на кредити невинаги е възможно, особено ако става въпрос за наистина големи и внушителни суми. Банките си имат конкретна политика в този случай – те изискват от искащия кредит да представи декларация за своите доходи и освен това допълнителна гаранция, че ще се справи с погасяването. Ето защо далеч не всеки може да ползва кредитни пари в рамките на стотици хиляди левове, освен ако не е материално и надеждно осигурен. Също така е много важно и дори задължително теглещият кредит да се води на работа или казано по друг начин, да се осигурява. Днес немалко хора работят в сферата на сивата икономика и реално не получават осигуровки. Независимо от стойността на заплатите им, те при никакви обстоятелства не могат да се сдобият с кредит от която и да било банка. Кредитите определено са начин за погасяване на разходи, но връщането им понякога отнема дълги години, което ги прави рискови.

eXTReMe Tracker